Skip to main content

Uszkodzenia w pojazdach to wydatek, którego można uniknąć. Znajdź odpowiednie rozwiązanie i zapoznaj się z najważniejszymi wskazówkami w zakresie bezpieczeństwa swoich pojazdów, korzystając z pomocy WABCO.

W przypadku bezpieczeństwa drogowego najważniejszą kwestią jest takie zaplanowanie działalności z udziałem floty, aby ochronić kierowców, pieszych i innych użytkowników dróg przed szkodami. Jednak chcąc zapewnić nieprzerwaną eksploatację floty, przy optymalnym wykorzystaniu jej wydajności, równie ważne jest zadbanie o ochronę ciężarówek i przyczep przed uszkodzeniami. W przeciwnym razie może to doprowadzić do ich czasowego wycofania z użytkowania, konieczności przeprowadzenia napraw, a nawet wymiany sprzętu, a wszystkie te operacje wiążą się z dużymi kosztami dla firmy.

Czasowe wycofanie pojazdu z użytku zmniejsza zdolność floty do realizacji potrzeb wszystkich klientów i wykonania zleceń, a przy tym zwiększa wydatki na naprawy i wymianę sprzętu.

Uszkodzenia pojazdu są kosztowne. Dlatego warto wprowadzić strategie, które pozwolą wcześniej uporać się z tą kwestią i obniżyć ryzyko, zamiast narażać się na wysokie rachunki i konieczność rozwiązywania problemów na dalszych etapach. Według szacunków, posiadanie jednego pojazdu wycofanego czasowo z użytku może kosztować firmę od 400 do 700 €dziennie , a zatem opłaca się zadbać o bezpieczeństwo na drodze.[1]

Kluczową sprawą dla każdej firmy logistycznej lub przewozowej jest dostarczenie i odbiór towarów w sposób szybki i bezpieczny, a firma, która nie jest w stanie się z tego wywiązać, traci klientów, reputację, a w końcu -pieniądze. Menedżer zarządzający flotą ma do dyspozycji wiele środków, aby zmniejszyć ryzyko powstania uszkodzeń w pojazdach i zapobiec tego typu problemom.

Ograniczenie liczby wypadków

W przypadku uszkodzeń pojazdów użytkowych na drodze występuje wiele czynników, z których nie wszystkie są pod kontrolą użytkownika. Złe warunki pogodowe, błędy popełniane przez innych użytkowników dróg i nieuniknione zagrożenia są niemożliwe do przewidzenia. Jednak odpowiednie szkolenie, skuteczne rozwiązania i efektywne przygotowanie kierowców, ciężarówek i przyczep może pomóc i sprawić, że będą potrafili jak najlepiej poradzić sobie w takich sytuacjach.

Szkolenie kierowców w zakresie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych punktów w ograniczaniu uszkodzeń w pojazdach. Menedżerowie powinni zadbać o to, aby ich zespół jak najlepiej wykorzystywał swoje pojazdy, przestrzegał ograniczeń prędkości, był czujny i świadomy zagrożeń na drodze, dzięki czemu szanse na uniknięcie wypadku będą największe. Program szkoleń doskonalących umiejętności kierowców Top Driver przygotowany przez WABCO Academy  zawiera moduły dotyczące rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczania ładunku, technologii i praktyki jazdy, które pomogą optymalnie przygotować kierowców do ich zadań.

Informacje z tachografu ułatwią również sprawdzenie, czy kierowcy przeznaczają odpowiednią ilość czasu na odpoczynek i nie prowadzą pojazdu, gdy są zmęczeni. Systemy DigiTach Solutions wprowadzają dane z tachografu do FMS, dostarczając je do biura w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ich lepszą czytelność. Przyczyną większości wypadków jest błąd człowieka, toteż wykorzystanie narzędzia TX-ECO, które analizuje styl jazdy, jeszcze skuteczniej pomoże kierowcom poznać sposoby zminimalizowania ryzyka.

Ryzyko powstania uszkodzeń we flocie można zminimalizować podejmując starannie przemyślane działania.

Kradzież i uszkodzenie

Kradzieże we flotach przewożących ładunki stanowią poważne zagrożenie, które pociąga za sobą wiele problemów dla menedżerów. W grę wchodzi koszt ubezpieczenia i zastąpienia skradzionych towarów, negatywny wpływ na łańcuch dostaw i reputację firmy oraz wydatki na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku kradzieży, np. cięcie i szarpanie może spowodować poważne uszkodzenie boków przyczepy. Dane pokazują, że tylko w okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. firmy brytyjskie straciły około 14 m. £ z powodu kradzieży ładunków.[2]

Minimalizowanie uszkodzeń powstałych wskutek kradzieży zaczyna się od skutecznego zabezpieczenia ładunków, a do tego celu dostępna jest szeroka gama środków zabezpieczających, które można zastosować. Systemy elektronicznego blokowania i wirtualne klucze, takie jak te wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa OptiLock™ umożliwiają kontrolowanie z centrali firmy dostępu do przyczepy, w razie potrzeby w zastępstwie kierowcy.

Styl jazdy

Kierowcy powodują uszkodzenia pojazdów nie tylko w wyniku zderzeń lub wypadków, ale także poprzez sposób obsługi, który może wpływać niekorzystnie na stan techniczny ciężarówki i przyczepy w perspektywie długofalowej. Zbyt szybka jazda lub przyspieszanie i ostre hamowanie mogą przyczynić się do zwiększenia napięcia i obciążenia, jakiemu jest poddawany pojazd, a także spowodować szkody prowadzące do kosztownych awarii i napraw.

Aby temu zaradzić, należy w jak największym stopniu korzystać z digitalizacji, która umożliwia menedżerom zarządzającym flotą stosowanie zintegrowanych urządzeń telematycznych, takich jak TX-SKY, do pozyskiwania informacji na temat pracy kierowców. Pozwoli to ustalić, którzy kierowcy potrzebują dodatkowego szkolenia i w których pojazdach mogą wystąpić problemy związane z nieprawidłowym użytkowaniem, oraz sprawdzić efektywność kierowców, a w efekcie uzyskać  oszczędności finansowe. Wiedza ta umożliwi wyeliminowanie problemów, zanim pociągną za sobą koszty i ograniczenie złych nawyków podczas jazdy, zanim doprowadzą one do uszkodzenia pojazdów i przyczep w dłuższej perspektywie.

Niektóre urządzenia również pomagają kierowcom uniknąć uszkodzeń. Zaliczają się do nich układy ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, jak np. OnLaneALERT™, który pomaga zapobiegać przypadkowemu zjechaniu z pasa ruchu. Inne systemy umożliwiają bezpieczne parkowanie i ostrzegają o ryzyku przed wystąpieniem zderzenia, które może doprowadzić do poważnych szkód, jak np. układ cofania do rampy TailGUARD™, który wykrywa przedmioty znajdujące się w niewidocznej przestrzeni z tyłu przyczepy i automatycznie zatrzymuje pojazd, aby zapobiec kolizji.

Szkolenie kierowców w zakresie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych punktów w ograniczaniu uszkodzeń w pojazdach.

Konserwacja zapobiegawcza

Szkody w obrębie jednej części pojazdu mogą prowadzić do powstania ‘efektu motyla’, powodując zużycie i zniszczenie innych obszarów albo ich bezpośrednie uszkodzenie. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest pęknięcie ogumienia wskutek niskiego ciśnienia w oponach, co może doprowadzić do poważnego uszkodzenia osi. Zastosowanie systemu OptiTire™, monitorującego ciśnienie opon przy wykorzystaniu czujników, pomaga uniknąć nieoczekiwanych problemów. W przeciwnym razie, zanim jeszcze odpowiedni sygnał się pojawi, problem, któremu można było łatwo zapobiec, spowoduje konieczność wycofania pojazdu z użytku, obciąży budżet przeznaczony na naprawy, a potencjalnie doprowadzi do wypadku.

Warto się na to przygotować, korzystając z narzędzi do zdalnej diagnostyki, takich jak system TX-DIAGNOSTIX  – który sygnalizuje wiele problemów pojawiających się w pojeździe, zanim kierowca je zauważy. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej niż usuwanie awarii pojazdu, ponieważ pozwala to zaoszczędzić pieniądze i dysponować odpowiednią liczbą sprawnych samochodów, aby zrealizować przyjęte zlecenia.

Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń pojazdu sprawi, że użytkowanie floty będzie bardziej ekonomiczne, ekologiczne i bezpieczne.