Skip to main content

Menedżerowie zarządzający flotą muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić życie ludzi i bezpieczeństwo ładunku na drodze. Dowiedz się, jak poprawić bezpieczeństwo swojej floty i zmniejszyć ryzyko wypadków.

Wypadki mogą zdarzyć się we wszystkich sferach życia, ale w świecie transportu, dostaw i przewozów drogowych wiążą się z ogromnymi kosztami i niebezpieczeństwem, przez co stanowią istotny czynnik, który menedżerowie zarządzający flotą muszą uwzględniać w swojej pracy każdego dnia. Bezpieczeństwo na drodze jest tutaj najważniejszym elementem, ponieważ dotyczy nie tylko przewożonego ładunku, ale również kierowców i innych użytkowników dróg.

Ograniczenie liczby wypadków sprawi, że zarówno pracownicy, właściciele, jak i klienci będą zadowoleni, reputacja twojej marki będzie chroniona i zmniejszy się zakres strat spowodowanych naprawami, konserwacją i utratą zleceń.

Ograniczenie liczby wypadków i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Menedżerowie zarządzający flotą mają do dyspozycji wiele sposobów, aby pomóc w ograniczeniu liczby wypadków, w których biorą udział ich pojazdy. Obejmują one staranne planowanie i szkolenie oraz wprowadzanie modyfikacji mających na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pojazdów i przyczep podczas przejazdów po drogach. Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę (ADAS) mają zasadnicze znaczenie, ułatwiając niektóre aspekty odpowiedzialnego prowadzenia samochodu ciężarowego i ograniczając ryzyko błędu ze strony człowieka.

W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa pojazdów i ograniczenia prawdopodobieństwa wypadków można zastosować wiele innych inteligentnych rozwiązań technicznych. Takie systemy, jak układ bezpiecznego startu. SafeStart, który automatycznie włącza hamulce przyczepy w przypadku wykrycia, że skrzynia wywrotki została podniesiona lub klapa ładunkowa nie jest zamknięta, i układ cofania do rampy TailGUARD™, w którym dzięki czujnikom niewidocznej przestrzeni z tyłu, hamulce są automatycznie włączane, kiedy zderzenie staje się nieuniknione, odgrywają niezwykle istotną rolę w zmniejszaniu ryzyka kosztownych kolizji.

Ograniczenie liczby wypadków sprawi, że zarówno pracownicy, właściciele, jak i klienci będą zadowoleni, reputacja twojej marki będzie chroniona i zmniejszy się zakres strat spowodowanych naprawami, konserwacją i utratą zleceń.

Wydajność i szkolenie kierowców

Czynniki zewnętrzne odgrywają dużą rolę w wypadkach na drodze, jednak bez wątpienia błędy kierowców mają tu równie istotne znaczenie. Z badań przeprowadzonych przez Volvo wynika, że spośród około 26 000 śmiertelnych wypadków drogowych w całej UE rocznie, mniej więcej 15% przypada na samochody ciężarowe. W roku 2014 odnotowano 3863 wypadków śmiertelnych z udziałem samochodów ciężarowych, z czego 499 zakończyło się śmiercią kierowców ciężarówek.[1]

Menedżerowie zarządzający flotą mają do dyspozycji wiele sposobów, aby pomóc w ograniczeniu liczby wypadków, w których biorą udział ich pojazdy.

Chociaż sterowanie zachowaniem kierowców innych pojazdów jest niemożliwe, można podjąć wszelkie dostępne środki, aby kierowcy z twojej firmy byli jak najlepsi. Nowoczesne urządzenia telematyczne dostarczają ogromnej ilości danych na temat pracy kierowcy, pozwalających sprawdzić, czy prowadzą oni pojazd w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, a przy tym bezpieczny.

Można dzięki temu przekonać się, jak często przekraczają ograniczenia prędkości lub niepotrzebnie hamują. TX-ECO tworzy schemat i ocenia zachowanie kierowcy, aby pomóc w określeniu, którzy pracownicy odnieśliby korzyści ze szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla kierowców samochodów ciężarowych, co może przyczynić się do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w obrębie floty. WABCO Academy oferuje szereg  programów szkoleniowych skierowanych do kierowców które mają na celu ograniczenie obrażeń ciała oraz zmniejszenie liczby wypadków i przestojów pojazdu.

Zmęczenie podczas jazdy

Zmęczenie kierowcy może mieć również wpływ na bezpieczeństwo pojazdów użytkowych. Badania wykazały, że około 40% zderzeń, do których doszło na skutek zmęczenia , dotyczy kierowców pojazdów użytkowych, co stanowi jeszcze bardziej złożony problem, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmiar ciężarówek i szkody, jakie mogą spowodować.

Chcąc zadbać o to, aby kierowcy, zarówno na średnich, jak i długich dystansach, odpoczywali przez wystarczającą ilość czasu i nie prowadzili samochodu dłużej niż jest to prawnie dozwolone, można wykorzystać dane z tachografu. Pozwoli to sprawdzić, czy robią wystarczająco dużo przerw na odpoczynek i nie narażają na niebezpieczeństwo siebie, innych i przewożonego ładunku. Nowoczesne urządzenia telematyczne i podłączone do nich oprogramowanie dostarczają zestawienie wszystkich tych danych, co ułatwia również przekazywanie tych informacji odpowiednim organom.  Ponadto, urządzenia telematyczne wyposażone w wyświetlacze, takie jak TX-SKY, lub połączone z aplikacjami mobilnymi, np. TX-FLEX, mogą przekazywać kierowcom w czasie rzeczywistym informacje o czasie jazdy i odpoczynku, pozwalając uniknąć naruszenia przepisów dotyczących tachografów.

Konserwacja

Konserwacja może być podwójnie frustrująca. Z jednej strony, wypadki na drodze mogą być niebezpieczne dla wszystkich uczestniczących w nich stron, natomiast z drugiej – tymczasowe wycofanie pojazdu z użytkowania z powodu naprawy pociąga za sobą koszty i prowadzi do problemów z dostawami i obsługą klienta.

Na szczęście dostępne są liczne narzędzia diagnostyczne, które pomagają ograniczyć te zjawiska do minimum. Dzięki temu, można poradzić sobie z problemami, zanim się pojawią, np. poprzez monitorowanie ciśnienia opon w pojazdach z floty, zapobieganie pęknięciu ogumienia, wypadkom i przestojom, planując konserwację zapobiegawczą i zamawiając części zamienne z wyprzedzeniem. W przypadku narastającego problemu narzędzia te przekażą również stosowną informację kierowcy (i osobie zarządzającej flotą), co umożliwi podjęcie odpowiednich działań.

Zdalna diagnostyka ciężarówki jest także możliwa przy pomocy TX-DIAGNOSTIX. Narzędzie odczytuje kody usterki, opisuje przyczynę i sposób jej usunięcia, co umożliwia szybką naprawę, zanim problemy serwisowe przekształcą się w coś poważnego. TX-TRAILERPULSE również pomaga menedżerom zarządzającym flotą w zdalnym sprawdzaniu stanu technicznego przyczep i we wcześniejszym planowaniu harmonogramu konserwacji, dzięki czemu można ograniczyć przestoje.

Wsparcie w czasie rzeczywistym

Problemem, który dotyczy wielu kierowców i menedżerów zarządzających flotą, jest możliwość uzyskania wsparcia w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie może być niezwykle przydatne, ponieważ pozwala wykorzystać urządzenia telematyczne z ekranem, np. TX-SKY i aplikacje do mobilnych systemów telematyki TX-FLEX, do szybkiego przekazywania danych dotyczących usterki lub informacji.

Jest to jedna z korzyści wynikających z digitalizacji. Siedząc w bazie, można wyznaczyć najlepszą trasę przejazdu dla kierowców. Pozwala to podejmować decyzje na bieżąco, zamiast polegać na kierowcy w celu dostosowania się do okoliczności bez wszystkich potrzebnych informacji.

Informacje od kierowcy

Kontakty menedżera z kierowcami nie powinny polegać tylko na instruowaniu ich, co mają robić i dokąd jechać. Ważne jest, aby komunikacja z nimi miała charakter dwustronny. Kierowcy są często najwłaściwszymi osobami do zgłaszania sugestii, przekazywania informacji zwrotnych na temat tras i bezpieczeństwa oraz przedstawiania możliwych ulepszeń.

Nie należy lekceważyć komunikacji z kierowcami, warto utrzymywać z nimi kontakt i uwzględniać ich opinie. Ta wymiana informacji może mieć miejsce, gdy wrócą do bazy, ale przy pomocy nowych narzędzi i urządzeń można komunikować się z nimi również kiedy są w trasie. Odpowiednie oprogramowanie pozwoli zebrać informacje zwrotne od kierowców, przedstawić je innym zainteresowanym stronom, tj. właścicielom i kierownictwu wyższego szczebla, oraz wykorzystać je przy planowaniu i opracowywaniu strategii.

Gdy kierowca ma problem po dotarciu do klienta i musi skontaktować się z menedżerem zarządzającym flotą, aby go rozwiązać, albo poinformować o awarii pojazdu, może często znajdować się poza kabiną. W takich przypadkach TX-FLEX, działający na urządzeniach z systemem Android, zapewnia rozwiązanie i ułatwia wykonywanie różnych czynności poza ciężarówką, jak np. skanowanie kodów kreskowych, obsługa palet, zgłaszanie problemów itd. Pomaga to uwidocznić problemy w miarę ich pojawiania się i umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem lub wypadków.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w przypadku całej floty oznacza konieczność połączenia ze sobą takich elementów, jak informacje z urządzeń telematycznych znajdujących się w pojazdach i przyczepach, komunikacja, szkolenie kierowców, wsparcie i wykorzystanie odpowiednich narzędzi, w celu uzyskania szerszej perspektywy.