Skip to main content

Kradzież towarów, ciężarówek i przyczep może spowodować ogromne straty. Warto zadbać o ochronę swoich pojazdów i ładunku przed kradzieżą, wykorzystując najnowsze systemy zabezpieczające flotę.

Utrata pojazdów i ładunku w wyniku kradzieży ma bardzo negatywny wpływ na flotę pod wieloma względami, w związku z czym zabezpieczenie ich stanowi zasadniczy priorytet. Jest to nadal jedno z największych zagrożeń dla końcowego wyniku finansowego firmy, co oznacza, że utrzymanie ryzyka kradzieży na niskim poziomie to najwyższy priorytet podczas pracy w terenie.

Kradzież ładunku i pojazdów może mieć katastrofalny wpływ na flotę. Chodzi nie tylko o to, że skradziony ładunek trzeba zastąpić innym, ale również o frustrację klientów z powodu otrzymanej usługi. Ponadto, nawet jeśli ciężarówki i przyczepy nie zostaną skradzione, często ulegają kosztownym w naprawie uszkodzeniom w wypadkach.

Każdy ze środków podjętych w celu zabezpieczenia ładunku i pojazdów przed kradzieżą przyczynia się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa floty oraz zapewnienia zadowolenia klientów.

Stowarzyszenie TAPA (Transported Asset Protection Association) gromadzi dane na temat kradzieży ładunków, a tylko w roku 2016 odnotowało blisko 78 milionów € strat spowodowanych kradzieżami flot w regionie EMEA. Niebezpieczeństwo dla kierowców stanowi również poważny problem, a dane pokazują, że 87 z zarejestrowanych przestępstw wiązało się z przemocą.[1]

Zapewnienie bezpieczeństwa ciężarówek, przyczep, ładunku i kierowców jest stale rosnącym wyzwaniem, a odpowiedzią na nie są rozwiązania, które pozwolą być o krok przed złodziejami. Wykorzystanie nowoczesnej technologii i digitalizacji pozwoli obniżyć ryzyko kradzieży, a przy tym usprawni procedury w firmie.

Poprawa bezpieczeństwa pojazdów

Poprawa bezpieczeństwa oznacza, że pojazdy zostaną wyposażone w najnowsze systemy antykradzieżowe, ale nie jest to jedyna opcja. Niektóre rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa skupiają się na doskonaleniu procedur i zachowań, np. szkolenie dla kierowców prezentujące, jak uniknąć kradzieży i obniżyć ryzyko narażenia pojazdu na atak złodziei.

Tak proste rozwiązanie jak uniformy pracownicze oraz identyfikatory jest łatwym sposobem na zapewnienie, aby do kabin wsiadali tylko uprawnieni kierowcy. To samo dotyczy stosowania w pojazdach blokad przy pomocy numerów PIN, dzięki którym tylko personel znający kod może przemieszczać znajdujące się w środku przedmioty.

Szkolenie kierowców dotyczące lokalizacji bezpiecznych parkingów i miejsc postoju, których należy unikać, może być bardzo pomocne. Kierowcy mogą również korzystać z przygotowanego przez TAPA internetowego narzędzia do bezpiecznego parkowania, które wyświetla bezpieczne strefy na danej trasie. Narzędzie to zostało opracowane po przeprowadzeniu badań, które wykazały, że w roku 2015 miało miejsce 866 kradzieży ładunków (lub usiłowania kradzieży) na niezabezpieczonych parkingach znajdujących się na terenie EMEA.[2]

Poza tym, o pojazdy trzeba zadbać również wtedy, gdy nikogo w nich nie ma. Gdy kierowca parkuje na trasie, jadąc do miejsca dostawy, musi korzystać z bezpiecznych miejsc parkingowych monitorowanych przez ludzi lub kamery, odpowiednio ogrodzonych i oświetlonych w celu odstraszenia złodziei.

Technologia blokad ma za zadanie wyprzedzić ludzi, którzy namierzyli ładunek jako cel kradzieży, więc warto zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniki i sposobami ich zastosowania w swojej flocie. Dostępne są urządzenia telematyczne, które aktualizują dane w centrali firmy, przekazując informacje o dokładnej lokalizacji ciężarówek i przyczep oraz o ich stanie, dzięki czemu można natychmiast sprawdzić, czy pojawił się jakiś problem oraz śledzić skradzione pojazdy.

Lepsze zabezpieczenie przyczep

Choć samochód ciężarowy ma dużą wartość, a bezpieczeństwo kierowcy jest sprawą nadrzędną, nie należy też zapomnieć o zabezpieczeniu przyczepy, w której znajduje się przecież cenny ładunek. W końcu, jeżeli towary nie zostaną bezpiecznie dostarczone do klientów, z pewnością zaszkodzi to reputacji firmy.

Zapewnienie bezpieczeństwa ciężarówek, przyczep, ładunku i kierowców jest stale rosnącym wyzwaniem, a odpowiedzią na nie są rozwiązania, które pozwolą być o krok przed złodziejami.

Technologie stosowane w przyczepach znacznie się rozwinęły i podejmując odpowiednie środki ostrożności można w sposób istotny obniżyć ryzyko kradzieży, uszkodzenia lub włamania. Utrata przyczepy pociąga za sobą wiele dodatkowej pracy, takiej jak wysłanie sprzętu zastępczego, poinformowanie klientów o zdarzeniu, uwzględnienie przestojów i kosztownych napraw, zaangażowanie firm ubezpieczeniowych i dodatkowa biurokracja.

Podjęcie paru prostych środków umożliwi lepsze zabezpieczenie przyczepy, począwszy od blokad uruchamianych kodem PIN, aż po aktualizacje stanu w czasie rzeczywistym przy pomocy urządzeń telematycznych, które mogą być również wykorzystywane do namierzenia zagubionych lub skradzionych przyczep. Warte rozważenia są takie produkty, jak Trailer Immobilizer (immobilizery do przyczepy), które będą blokować hamulce do momentu wprowadzenia kodu PIN i uruchamiać alarmy w przypadku wystąpienia zakłóceń

Zabezpieczenie ładunku

Nie wszystkie zagrożenia, na jakie jest narażony ładunek, pochodzą z zewnątrz. W rzadkich przypadkach, niewłaściwe zachowanie pracowników może mieć również realny wpływ na działalność firmy. Zdarzają się fałszywe uprowadzenia i wynoszenie przedmiotów z przyczep, co powoduje w efekcie znaczne straty. Mniej więcej 60,7% przypadków w roku 2016 dotyczyło kradzieży przedmiotów z wnętrza pojazdu, a nie całego pojazdu.[3]

Weryfikacja personelu pomoże to ograniczyć, a wprowadzenie kontroli i zamontowanie systemów zapobiegających przewożeniu niezarejestrowanych lub podrobionych towarów może także okazać się opłacalne. Dzięki technologii monitoringu, informacje o lokalizacji i stanie przyczepy będą stale aktualizowane, a sygnały dotyczące miejsca, w którym znajdują się przedmioty oraz poziomu ich zabezpieczenia, będą na bieżąco przekazywane. Jeżeli kierowca wejdzie do przyczepy bez wyraźnej potrzeby, osoba zarządzająca flotą zostanie o tym poinformowana i będzie mogła skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia przyczyn tego zachowania.

Immobilizer do przyczep może być w tej sytuacji pomocny, ponieważ zapobiega przypadkowemu lub celowemu podłączeniu niewłaściwej przyczepy przez kierowcę. Koła są blokowane lub odblokowywane w ramach jednoetapowego procesu, co również ułatwia firmom spełnienie wymogów TAPA dotyczących zabezpieczenia pojazdów ciężarowych.

Dodatkowe zabezpieczenie ładunku zapewnia gama systemów blokujących  OptiLock. Systemy te chronią przyczepę i drzwi kontenera, przy pomocy zestawu opcji do wyboru, dostępnych jako wyposażenie stałe lub wymienne. Ponadto, podobne funkcje blokady sworznia zaczepowego mogą być wykorzystane do identyfikacji przyczep, aby zapobiec podłączeniu niewłaściwej przyczepy.

Formación de los conductores

Oprócz gamy systemów zabezpieczenia pojazdu, szkolenie kierowców może również przyczynić się do zmniejszenia ryzyka kradzieży ładunku i pojazdu. Kierowcy powinni nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, pozostawać w kontakcie, podejmować środki bezpieczeństwa stosowane w całej flocie i parkować w bezpiecznych miejscach.

Wskazane jest stosowanie polityki zakazującej zatrzymywania pojazdów w tzw. ‘czerwonej strefie’ obejmującej obszar początkowych 200 mil od opuszczenia bazy, gdy złodzieje czasami jadą za ciężarówką, aby sprawdzić, czy kierowca się zatrzyma. Przestrzeganie tej zasady można zapewnić przy pomocy sprzętu i oprogramowania do śledzenia i monitorowania, które ponadto ułatwią planowanie przyszłych szkoleń dla zespołu.

Każdy ze środków podjętych w celu zabezpieczenia ładunku i pojazdów przed kradzieżą przyczynia się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa floty oraz zapewnienia zadowolenia klientów.