Skip to main content

Od nieuniknionych wypadków po błędy kierowców oraz usterki i problemy spowodowane nieprawidłowym załadunkiem – istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, toteż menedżerowie zarządzający flotą muszą uwzględnić mnóstwo różnych aspektów. Na szczęście w technologii przyczep zaszły duże zmiany i teraz nowoczesne rozwiązania mogą pomóc zminimalizować opóźnienia w dostawach, kosztowne przestoje ciężarówek i przyczep oraz, wywołane na zasadzie efektu domina, pogorszenie nastroju kierowcy spowodowane obawami o bezpieczeństwo.

Zwiększenie parametrów bezpieczeństwa floty jest możliwe dzięki układowi bezpiecznego startu SafeStart marki WABCO. Dowiedz się, jak układ bezpiecznego startu SafeStart może pomóc twojej flocie i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa ładunku.

Układ SafeStart marki WABCO jest automatycznym systemem zabezpieczenia przyczep, wykorzystującym dane z czujników, który zapewnia menedżerom i kierowcom poczucie bezpieczeństwa i ułatwia zapobieganie potencjalnie poważnym wypadkom.

Funkcja sterowania hamulcami układu SafeStart do przyczep

Układ SafeStart współpracuje z elektronicznym układem hamulcowym przyczepy, wysyłając ostrzeżenia i automatycznie włączając hamulce w przypadku wykrycia bezpośredniego zagrożenia podczas jazdy. Rozwiązanie to, stosowane w wywrotkach i cysternach, wykryje problemy i zablokuje hamulce przyczepy tylko wówczas, gdy kierowca zacznie się poruszać, np. w następujących sytuacjach:

  • Podniesiona skrzynia wywrotki
  • Otwarty panel sterowania
  • Nieprawidłowo zamknięta klapa ładunkowa

Możliwa jest również modernizacja starszych wersji, zależnie od tego, jaki EBS przyczepy został zainstalowany w pojazdach z floty. Ze względu na automatyczny tryb działania, układ eliminuje konieczność snucia domysłów co do bezpieczeństwa przyczepy i może wcześniej zapobiec wielu powszechnym problemom i wypadkom.

Wprowadzenie w całej flocie układu bezpiecznego startu SafeStart pozwoli zapobiec wypadkom na skutek błędu kierowcy po wyładunku.

Funkcje układu SafeStart

Ze względu na swoją wszechstronność układ bezpiecznego startu SafeStart znajduje zastosowanie zarówno w wywrotkach, jak i cysternach:

SafeStart do wywrotek: Do układu hamulcowego przyczepy zostaje wysłany sygnał, gdy czujnik funkcji SafeStart marki WABCO wykryje, że pojazd przemieszcza się z prędkością powyżej pewnej wartości z podniesioną skrzynią wywrotki. Parametry poziomów prędkości można ustawić, kiedy zostanie wygenerowane to ostrzeżenie. Jeżeli kierowca zlekceważy sygnał ostrzegawczy lub go przeoczy, hamulce zostaną włączone automatycznie, dzięki czemu przyczepa będzie zabezpieczona, nawet pomimo tego, że kierowca jest nieświadomy wystąpienia problemu.

SafeStart do cystern: Układ SafeStart włączy hamulce i zablokuje koła przyczepy w przypadku wykrycia, że klapa ładunkowa nie jest zamknięta, albo skrzynia z narzędziami lub panel sterowania pozostały otwarte. Kiedy tylko wykryty problem zostanie usunięty, układ automatycznie zwolni hamulce, aby kierowca mógł kontynuować jazdę.

Układ SafeStart marki WABCO jest automatycznym systemem zabezpieczenia przyczep, wykorzystującym dane z czujników, który zapewnia menedżerom i kierowcom poczucie bezpieczeństwa.

Dlaczego warto stosować układ SafeStart we flotach

Korzyści, jakie oferuje układ SafeStart stanowią niezbędny składnik bezpieczeństwa przyczepy w całej flocie. Pomagając zapobiec uszkodzeniu ładunku, przyczep i wywrotek, rozwiązanie to obniża koszty konserwacji i zapewnia możliwość użytkowania pojazdów zawsze wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Oznacza to poważne oszczędności, a jednocześnie niezmiennie wysoki poziom zadowolenia klientów, którzy otrzymują swoje towary na czas i w doskonałym stanie.

Korzyści, jakie oferuje układ SafeStart stanowią niezbędny składnik bezpieczeństwa przyczepy w całej flocie. Pomagając zapobiec uszkodzeniu ładunku, przyczep i wywrotek, rozwiązanie to obniża koszty konserwacji i zapewnia możliwość użytkowania pojazdów zawsze wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Oznacza to poważne oszczędności, a jednocześnie niezmiennie wysoki poziom zadowolenia klientów, którzy otrzymują swoje towary na czas i w doskonałym stanie.