Skip to main content

Kiedy ciągników i naczep nie ma w trasie, należy liczyć się ze stratami finansowymi. Dowiedz się, jak zwiększyć dyspozycyjność floty samochodowej przy użyciu nowych środków i technologii.

Nieplanowane postoje mogą być bardzo kosztowne nie tylko z powodu utraty zysków, ale także utraty dobrej opinii o przedsiębiorstwie, co może rzutować na utrzymanie stałych klientów. Z tych powodów, ogromne znaczenie ma zapewnienie jak najpełniejszej dostępności pojazdów i ograniczenie ich postojów do minimum.

Unieruchomienie nawet jednego pojazdu przez krótki czas może przynieść wymierne straty i doprowadzić do opóźnienia dostaw, zwłaszcza jeśli nie ma awaryjnego planu zapewnienia pojazdów zastępczych. Zwiększanie dyspozycyjności floty samochodowej zdecydowanie przekłada się na satysfakcję klientów oraz na efektywność działania i rentowność firmy.

Zadbanie o stałe wykorzystanie pojazdów w trasie i unikanie nieplanowanych napraw jest korzystne dla przedsiębiorstwa z trzech ważnych powodów:

  • Oszczędność na kosztach napraw i awarii
  • Pojazdy pozostają dyspozycyjne i gotowe do realizacji zleceń
  • Łatwiej przewidzieć i zaplanować prace konserwacyjne.

Menadżer floty może o to zadbać na kilka sposobów.

Zastosuj inteligentne rozwiązania, które przeciwdziałają niepożądanym postojom pojazdów oraz technologie pokładowe na potrzeby optymalnej dyspozycyjności floty samochodowej.

Co zrobić, aby pojazdy cały czas były w trasie

Systemy zarządzania flotą pojazdów i diagnostyki to rozwiązania poprawiające dyspozycyjność pojazdów i kierowców, aby przez większość czasu były w trasie.

Wybór odpowiednich pojazdów

Wybór odpowiednich ciągników i naczep zależy od rodzaju usług świadczonych przez przedsiębiorstwo spedycyjne.

  • Czy firma potrzebuje pojazdów różnej wielkości do zróżnicowanych zleceń?
  • Jakie odległości pojazdy będą pokonywać każdego dnia?
  • Czy w zależności od pory roku pojazdów może być za dużo lub za mało?
  • Czy pojazdy będą w stanie bezpiecznie przewozić ładunki o zróżnicowanej masie?

Przeładowanie małych ciężarówek i naczep często prowadzi do uszkodzeń i awarii, a w rezultacie postojów pojazdów w celu naprawy, czego można uniknąć. Jest to też niezgodne z prawem oraz wiąże się z karami finansowymi i spadkiem zysków. Wysłanie w trasę dwóch małych ciężarówek, jeśli wystarczy jedna duża, ma też wpływ na wydajność i na dłuższą metę może być kosztowne.

Konserwacja zapobiegawcza (profilaktyczna)

Konserwacja profilaktyczna to najlepsza taktyka dla menadżerów floty, którzy chcą, aby pojazdy cały czas były w trasie i wolą zapobiegać zamiast naprawiać. Regularne przeglądy pomagają wcześniej wykrywać problemy i usuwać je, zanim się nasilą i będą wymagać poważniejszych napraw czy wymiany części. Dzięki konserwacji zapobiegawczej, rzadziej zdarzają się awarie i nieplanowane postoje pojazdów.

O ile bardzo pomocne są procedury przedserwisowe, polegające na sprawdzeniu standardowej listy kontrolnej przed skierowaniem pojazdu w trasę, można też zainwestować w systemy monitorujące wydajność pojazdów, które sygnalizują pojawienie się problemów.

Takie rozwiązania wykrywają drobne usterki, zanim się nasilą i pomagają sprawniej planować naprawy oraz prace serwisowe, co skraca czas nieprzewidzianych postojów. Oprogramowanie w rodzaju TX-DIAGNOSTIX wykonuje zdalnie rzetelną diagnostykę, aby ułatwić zlokalizowanie usterki lub spadku wydajności wskazujących na problem oraz podjęcie odpowiednich działań.

Monitorowanie na bieżąco

Nowocześni menadżerowie floty korzystają z inteligentnych rozwiązań wspieranych telematyką, aby mieć pełniejszy obraz sytuacji parku pojazdów. Urządzenia pokładowe monitorują pojazd, kierowcę i szereg zmiennych, zanim przetworzą je w przydatne wykresy i tabele ułatwiające sprawne podejmowanie dobrych decyzji. Oznacza to możliwość przewidywania problemów z góry i zminimalizowania ryzyka nieplanowanych postojów. Można też zaprogramować wysyłanie ostrzeżeń sygnalizujących potrzebę interwencji.

Wydajny styl jazdy przyczynia się do mniejszego zużycia pojazdów i wspiera efektywność paliwową. Może w tym pomóc pokładowy system monitorujący. Rozwiązania takie jak TX-CONNECT komunikują się z innymi inteligentnymi systemami ciągnika oraz naczepy i dostarczają aktualnych informacji o sytuacji floty pojazdów i kierowcach.

Dzięki lepszej czytelności i widoczności danych łatwiej jest śledzić:

  • Obszary, w których można zwiększyć efektywność
  • Sytuację floty pojazdów
  • Przebyte odległości.

To świetne rozwiązanie, który pozwala zwiększyć dyspozycyjność oraz z wyprzedzeniem wykrywać problemy i na nie reagować.

Od utrzymania pełnej funkcjonalności wszystkich pojazdów floty zależy, czy dostawy będą realizowane na czas. Im większa dyspozycyjność, tym większe zadowolenie klientów, podmiotów zainteresowanych i kierowców.

Technologie pokładowe

Do dyspozycji jest cały szereg nowoczesnych technologii, które można stosować w ciągnikach i naczepach, aby zwiększyć ich dyspozycyjność, otrzymywać sygnały o jakichkolwiek problemach oraz wspierać kierowców i menadżera floty. Wdrożenie odpowiednich technologii pokładowych wymaga wstępnej inwestycji, ale też zwiększa bezpieczeństwo pojazdu i kierowcy, co pomaga uniknąć wysokich kosztów związanych z wypadkami i szkodami innego rodzaju. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy różnymi sposobami pomagają ograniczyć ewentualne szkody dla floty samochodowej i ich skutki, np. unieruchomienie pojazdu na pewien czas.

Zgłaszają menadżerom floty usterki pojazdu, ostrzegają o niesprzyjających warunkach pogodowych i innych sprawach. Ryzyko wypadku można ograniczyć stosując system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach taki jak OptiTire™, który wykrywa nieszczelności i wysyła ostrzeżenia, zapobiegając rozerwaniu opony podczas jazdy i nieplanowanym postojom. Dodatkowy system zapobiegania zderzeniom w rodzaju OnGuardMAX™ chroni między innymi tabor, kierowców i ładunek. System TailGUARD™ pomaga wykryć martwe pole i automatycznie zatrzymuje naczepę, jeśli grozi jej kolizja.

Diagnostyka na podstawie danych

Zestawiając dane bieżące i archiwalne, menadżerowie floty mogą łatwiej przeciwdziałać nieplanowanym postojom pojazdów. Dane dostępne w czasie rzeczywistym dostarczają ostrzeżeń o problemach pojazdów w trasie, co pozwala skierować je do warsztatu, zanim sytuacja stanie się niebezpieczna i kosztowna.

Konserwacja zapobiegawcza jest wspierana przez big data, np. elektroniczne systemy monitorowania skuteczności hamowania (EBPMS). Systemy te wykorzystują dane dotyczące różnych parametrów, między innymi ciśnienia w oponach, temperatury i stanu połączenia między ciągnikiem a naczepą oraz monitorują ładunek, aby oszacować skuteczność hamowania zespołu pojazdów.