Skip to main content

Big Data i cyfryzacja procesów sprawiły, że zarządzanie flotą samochodową jest prostsze niż kiedykolwiek. Dowiedz się, w jaki sposób automatyzacja procesów pomaga w zarządzaniu flotą samochodową.

Dawniej menadżerowie floty pracowali w biurach wypełnionych stosami papierów i ręcznie przekopywali się przez masę danych, aby wykorzystać zebrane informacje dotyczące pojazdów. Czasy się zmieniają. Pojawienie się nowych technologii i coraz silniejsza dominacja cyfryzacji doprowadziły do uproszczenia zadań menadżera floty. Oznacza to, że spędza on mniej czasu na analizowaniu danych, a więcej na podejmowaniu ważnych decyzji.

Szafy na dokumenty zostały zastąpione przez oprogramowanie korzystające z big data, które w ostatnich latach zmieniło oblicze branży transportowej i logistyki.

Autonomiczne funkcje takie jak asystent pasa ruchu, zmodernizowane urządzenia i innowacyjne technologie harmonijnie współdziałają na platformie cyfrowej, umożliwiając monitorowanie sytuacji floty pojazdów na potrzeby skutecznego zarządzania nią z jednego miejsca. Cyfrowe platformy gromadzą codzienne informacje o kierowcach, ciągnikach i naczepach,    które łatwo da się analizować, aby flota samochodów działała sprawniej, bardziej ekologicznie i bezpiecznie.

Jakie korzyści z cyfryzacji czerpią menadżerowie floty?

Cyfryzacja wywiera ogromny wpływ na zarządzanie flotą samochodów. Usprawnia procesy i wykorzystuje analizę danych do zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, efektywnego działania floty, usprawnienia komunikacji i wielu innych ulepszeń.

Poprawa bezpieczeństwa pojazdu

Najwyższe bezpieczeństwo to priorytet w zarządzaniu flotą samochodową. Dotyczy to:

  • Konserwacji i napraw
  • Zabezpieczeń naczep i ciągników
  • Bezpieczeństwa kierowców

Cyfryzacja bardzo pomogła sprostać tym wyzwaniom, po pierwsze w zakresie dotyczącym ciągników. Oprogramowanie takie jak TX-DIAGNOSTIX  łączy się z pokładowym gniazdem diagnostycznym pojazdu i przekazuje dane o jego stanie do administratora. Menadżer floty może z wyprzedzeniem zaplanować prace serwisowe i wycofać niepewne pojazdy z jazdy, ograniczając ryzyko awarii i wypadków.

Zabezpieczenia pojazdów również rozwinęły się dzięki cyfryzacji i można dokładnie monitorować ciągniki i naczepy będące w trasie. Wspomniane urządzenia z zakresu OptiLock™ umożliwiają nawet zdalne uruchamianie zabezpieczeń. To świetny sposób przeciwdziałania kradzieżom ładunku z naczepy.

Rozwiązania cyfrowe w rodzaju TX-ECO tworzą raporty dotyczące wydajności pracy kierowców na podstawie prędkości jazdy, zużycia paliwa i innych kryteriów. Zaprojektowane do wspierania ekonomicznego i ekologicznego stylu prowadzenia pojazdu sygnalizują też niebezpieczną jazdę. Po wyodrębnieniu kierowców, którzy regularnie przekraczają dozwoloną prędkość lub zbyt gwałtownie hamują czy przyspieszają należy skierować ich na odpowiednie szkolenia, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze.

Większa wydajność pracy kierowców

Jedną z podstawowych korzyści płynących z wdrożenia cyfryzacji danych jest poprawa wydajności floty samochodowej. Dzięki podglądowi tras kierowców i łatwemu dostępowi do tych informacji można z góry zaplanować rozwiązania i skierować kierowców na trasy gwarantujące najszybszą dostawę i najmniejsze zużycie paliwa.

Efektem są oszczędności zwiększające rentowność i przewagę nad konkurencją, które docenią również klienci. Udaje się też wyeliminować czynniki zewnętrzne takie jak opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu i warunkami pogodowymi, ponieważ trasy można zmieniać w czasie rzeczywistym i pozostawać w kontakcie z kierowcami.

System TX-CONNECT daje dostęp między innymi do danych na temat wydajności pojazdów i kierowców oraz realizacji harmonogramu. Większa transparentność pracy poprawia efektywność zarządzania flotą samochodową i jej płynność funkcjonowania. Mobilne systemy telematyki takie jak TX-FLEX pomagają też planować, monitorować i wykonywać zadania spoza kabiny. Łączność z platformami administrującymi poprawia transparentność i wgląd w zarządzanie flotą pojazdów.

Wskazywanie pracownikom najlepszych miejsc do tankowania to kolejna dobra praktyka. Kontrola cen paliwa i przekazywanie informacji na ten temat bezpośrednio do kierowców pomaga obniżyć łączne koszty paliwa i tankować na najtańszych stacjach. Łatwo dostępne zapisy tras i cen paliwa można analizować przy planowaniu bez konieczności ręcznego przetwarzania tych danych przez kierowców.

Korzystanie z Big Data

Big Data w jednej chwili dostarcza menadżerom floty informacji o kierowcach, ciągnikach i naczepach zebranych przy użyciu komputera pokładowego, przyrządów telematycznych i powiązanego z nimi oprogramowania. Gromadzi wszystkie informacje o flocie, przetwarza je, analizuje i zestawia ze sobą zamiast użytkownika.

Jaki jest tego ostateczny rezultat? Przydatne informacje o:

  • Wydajności pracy kierowców
  • Zużyciu paliwa
  • Opłacalnych trasach
  • Kosztach bieżących.

Użytkownik wyposażony w te dane bez trudu może przygotować raporty dla podmiotów zainteresowanych, wskazując problemy i planując szkolenia w celu ich usunięcia. TX-FUELCOMPASS to jeden z systemów wykorzystujących analizę Big Data przy przetwarzaniu ogromnych ilości informacji o kosztach paliwa i tankowaniu floty pojazdów. Możliwość uzyskania pełnego obrazu sytuacji oraz analizy pomaga wskazać efektywne praktyki tankowania na podstawie dotychczasowych rezultatów.

W jaki sposób cyfryzacja wpływa na samych menadżerów floty?

Jak zawsze przy automatyzacji firmy może pojawić się obawa, że z powodu cyfryzacji menadżerowie floty zejdą na dalszy plan. Inna wątpliwość dotyczy braku czasu na naukę nowych narzędzi i wykorzystanie ich do analizy danych, podczas gdy mają one oszczędzić czas.

Tymczasem cyfryzacja stanowi dla menadżerów floty szansę na wyeliminowanie ręcznego przetwarzania danych i skoncentrowania się na podejmowaniu strategicznych decyzji o długotrwałych skutkach. Dzięki dostępności nowoczesnych narzędzi można podejmować decyzje o istotnym wpływie na przychody i zysk.

Integracja rozwiązań cyfrowych we flocie samochodowej

Jeśli w Twojej flocie jeszcze nie ma rozwiązań cyfrowych, czas je wdrożyć. Oto najważniejsze obszary, dzięki którym realnie zmieni się działanie floty i Twoja praca:

  • Łatwa obsługa tachografów: zarządzaj wynagrodzeniami i danymi z tachografów przy użyciu intuicyjnego oprogramowania takiego jak TX-SOCIAL.
  • Optymalizacja parku pojazdów: monitoruj stan pojazdów, planuj konserwację zapobiegawczą i zamawiaj części przez system TX-IAGNOSTIX.
  • Sprawne planowanie tras: komunikuj się z kierowcami bezpośrednio, przekazuj im ważne informacje w trasie i odbieraj wizualizacje ich aktywności z systemem TX-CONNECT.