Skip to main content

Z naszych porad dowiesz się, dlaczego efektywność paliwowa floty samochodowej jest ważna dla finansów i środowiska, a także jak ją poprawić.

Jednym z wyzwań stojących przed menadżerami floty samochodowej jest dbałość o wzrost wydajności pojazdów. Nic dziwnego: każda poprawa efektywności oznacza dla firmy transportowej oszczędności i wyższe marże. Większa oszczędność paliwa nie tylko wpływa na obniżenie kosztów działalności, ale też zmniejsza jej negatywny wpływ na środowisko. Całe przedsiębiorstwo funkcjonuje wtedy sprawniej i bardziej ekologicznie.

Warto zacząć od analizy bieżącej efektywności paliwowej pojazdów floty pod kątem parametrów roboczych i wydajności pracy kierowców.

Przez promowanie dobrych praktyk prowadzenia pojazdu, regularne przeprowadzanie konserwacji i istotnych modyfikacji pojazdów można stworzyć taki system funkcjonowania floty samochodowej, który będzie wspomagać oszczędności paliwa i pieniędzy. Chcąc zapewnić maksymalną oszczędność paliwa, należy zastanowić się:

 • Dlaczego zwiększenie efektywności paliwowej floty samochodów jest ważne
 • Jakie czynniki mają wpływ na efektywność paliwową
 • W jaki sposób big data mogą poprawić efektywność paliwową
 • Jakie działania wdrożyć, aby zapewnić maksymalną oszczędność paliwa.

Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne decydują o codziennej efektywności paliwowej floty samochodowej.

Dlaczego zwiększenie efektywności paliwowej floty samochodów jest ważne?

Jeśli pojazdy na drogach cechuje efektywność paliwowa, to flota funkcjonuje wydajniej i mniejszym kosztem. Właśnie dlatego warto zainwestować czas i zasoby w zapewnienie optymalnego poziomu wydajności pracy pojazdów floty. W perspektywie długoterminowej flota oszczędnie wykorzystująca paliwo przyniesie szereg korzyści jej menadżerom i firmie, między innymi:

Niższe koszty

Optymalizacja ogólnej strategii transportowej przedsiębiorstwa przez zapewnienie maksymalnej oszczędności paliwa sprzyja obniżeniu kosztów. Dzięki mądremu zaplanowaniu tras, kierowcy pokonują mniej kilometrów i nie tracą czasu ani pieniędzy na tankowanie. Unikanie jazdy bez ładunku i tankowanie w momencie najniższych cen paliwa to kolejne sposoby budowania sprawnej floty. Mogą one decydować o rentowności firmy i wspomagać osiągnięcie kluczowych wskaźników efektywności dzięki szerokim możliwościom monitorowania oszczędności.

Renoma dzięki trosce o środowisko

Zanieczyszczenie środowiska stale stanowi problem na całym świecie. Raporty rządowe zwracają uwagę, że transport w ogromnym stopniu odpowiada za emisję gazów cieplarnianych.[1] Jeśli park pojazdów jest bardziej efektywny paliwowo, klienci zyskują pewność, że firma angażuje się w zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. Większe zaangażowanie w sprawy środowiska przyczyni się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa oraz pomoże pozyskać nowych klientów i utrzymać dotychczasowych. W dodatku, będzie ono gotowe na ewentualne zmiany przepisów, nakładających na firmy transportowe wymóg zmniejszenia poziomu emisji CO².

Jakie czynniki mają wpływ na efektywność paliwową?

Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne decydują o codziennej efektywności paliwowej floty samochodowej. Czynniki wewnętrzne, które zazwyczaj można kontrolować, często zależą od pojazdu, np.:

 • Aerodynamika
 • Wielkość ładunku
 • Ciśnienie w oponach i opór toczenia
 • Typ silnika (benzynowy, wysokoprężny, hybrydowy, elektryczny)
 • Przesunięcie osi ciągnika i naczepy
 • Trasa

Na inne czynniki w większym stopniu mają wpływ kierowcy, np.:

 • Styl jazdy
 • Prędkość

Kradzież paliwa należy do obu kategorii, ponieważ bezpieczeństwo pojazdu można poprawić przez dodanie zabezpieczeń i przeszkolenie kierowcy, ale ryzyko usiłowania kradzieży pozostaje poza kontrolą menadżerów floty.  Czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda czy stan drogi również mają wpływ na efektywność paliwową. Natomiast poprzez wnikliwą kontrolę czynników wewnętrznych i zależnych od kierowców, można ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych.

Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne decydują o codziennej efektywności paliwowej floty samochodowej.

W jaki sposób Big Data może poprawić efektywność paliwową

Każdy pojazd we flocie to źródło bardzo cennych zasobów, na które obecnie być może nie zwracasz uwagi lub zastanawiasz się nad ich lepszym wykorzystaniem. Chodzi o dane. Gromadząc, analizując i przechowując fakty oraz informacje o trasach kierowców i pojazdów, możesz dość szybko dojść do prostych rozwiązań zwiększających efektywność paliwową.

Czujniki i przyrządy umieszczone w ciągniku można wykorzystać do gromadzenia informacji o każdej trasie. Oprogramowanie do zarządzania flotą samochodów pozwala wyodrębnić Big Data z zebranych informacji, skutecznie je przeanalizować i podejmować słuszne decyzje sprzyjające oszczędnościom paliwa.

Przyrządy analizują następujące informacje:

 • Styl jazdy: poziom umiejętności kierowców
 • Zużycie paliwa na przebytym dystansie: ilość zużytego paliwa w stosunku do dystansu przebytego przez pojazd
 • Średnią prędkość: indywidualnie dla każdego ciągnika i kierowcy
 • Stan pojazdu: podsumowanie stanu technicznego podzespołów ciągnika i naczepy, w tym wszystkich części, które mogą wpłynąć na poprawę  aerodynamiki
 • Parametry pojazdu: podsumowanie funkcjonowania ciągnika i naczepy w określonym okresie z uwzględnieniem wielkości ładunku i ciśnienia w
  oponach.

Korzystające z potęgi Big Data rozwiązania do zarządzania parkiem pojazdów podają wszystkie dane statystyczne potrzebne do poprawy efektywności paliwowej pojazdów i kierowców, ułatwiając podejmowanie decyzji i wdrażanie zmian.

Na podstawie tych danych, oprogramowanie typu TX-FUELCOMPASS tworzy pełny przegląd kosztów paliwa we flocie w celu przedstawienia propozycji poprawy sytuacji. Oprócz tego, TX-FUELCOMPASS uwzględnia ceny paliw i politykę firmy. Big Data – np. trasa pojazdu, pozostała ilość paliwa czy inne stacje na trasie – stanowią kontekst dla strategii zwiększenia efektywności paliwowej.

Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne decydują o codziennej efektywności paliwowej floty samochodowej.

Jakie działania wdrożyć, aby zapewnić maksymalną oszczędność paliwa?

Istnieje kilka sposobów zapewnienia maksymalnych oszczędności paliwa we flocie samochodowej. Wystarczy w niewielkim stopniu zmodyfikować praktyki biznesowe i park pojazdów:

Zadbać o zaawansowane szkolenia dla kierowców

Kierowców można skierować na kurs ekologicznego prowadzenia pojazdu skoncentrowany na efektywności paliwowej i poprawie bezpieczeństwa. Dzięki umiejętności wczesnej redukcji biegów i hamowania kierowca zmniejsza prędkość stopniowo, co sprzyja poprawie efektywności w trasie.[2]

Zamontować systemy monitorowania ciśnienia w oponach

Niskie ciśnienia powietrza w oponach może być przyczyną dużego zużycia paliwa i wyższego poziomu emisji spalin, zagrażać bezpieczeństwu i prowadzić do niezaplanowanych postojów na trasie ze względu na podwyższony opór toczenia. Systemy monitorowania ciśnienia w oponach informują o konieczności dopompowania opon, a nawet wykrywają nieszczelności, przez które ulatuje powietrze.

Zmodernizować flotę, wykorzystując inteligentne narzędzia lub części poprawiające aerodynamikę pojazdu

Przeprowadzić optymalizację naczep 

Wpływ wielkości ładunku i jego położenia na zużycie paliwa jest równie duży, jak styl jazdy. Technologia Fuel Saving Suspension pomaga zoptymalizować parametry robocze naczep. System rozpoznaje, kiedy potrzebna jest kompensacja podwozia w celu utrzymania jego wysokości i stabilności podczas jazdy, a także obniża poziom emisji CO² i zużycie paliwa.

Z kolei funkcja Lift Axle Control wykonuje pomiar ładunku i automatyczne obniża lub podnosi oś naczepy w zależności od jego masy, aby uzyskać podobny rezultat.

Wdrożyć politykę oszczędzania paliwa

Polityka oszczędzania paliwa to narzędzie często stosowane w parkach pojazdów, gwarantujące utrzymanie kosztów na niskim poziomie i w ramach budżetu. Z uwagi na wahania cen paliwa, może to być wyzwaniem. Podobnie jak monitorowanie wydatków kierowców. System TX-FUELCOMPASS jest bardzo transparentny, co sprzyja przestrzeganiu polityki firmy. Jego rekomendacje stacji benzynowych pomagają kierowcom wybrać najtańszą opcję.

Dokonywane dziś zmiany w funkcjonowaniu floty przyniosą korzyści dla finansów i środowiska w przyszłości. Zobacz, jak rozwiązania WABCO dla flot samochodowych zmieniają wydajność i wyniki pracowników, dzięki czemu firma działa zwinniej, bardziej ekologicznie i bezpiecznie.

Szukasz rozwiązań? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!