Skip to main content

Zdalne usługi WABCO

Udostępnij swój pulpit WABCO, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie online

Poprzez usługi zdalne WABCO można łatwo udostępnić pulpit jednemu z naszych przedstawicieli serwisowych w przypadku, gdy potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu związanego z pobieraniem, instalacją, rejestracją lub użytkowaniem oprogramowania WABCO.

Jeśli chcesz udostępnić nam informacje wyświetlane na ekranie, aby pomóc w wyjaśnieniu problemu, który chcesz rozwiązać, ten prosty sposób połączenia dwóch komputerów jest właściwym rozwiązaniem.

Aby rozpocząć pracę, prześlij swoją wersję językową i prześlij numery wyświetlane na ekranie do osoby kontaktowej WABCO. Nie będziesz potrzebować uprawnień administratora ani zmieniać żadnych ważnych ustawień na swoim komputerze.